Laboratuvarlar Arası Karşılaştırmalar (LAK) veya Yeterlilik Testleri (YT) Nedir ?

Laboratuvarlararası karşılaştırmalar (LAK) veya yeterlilik testleri (YT) , aynı numunelerin farklı kalibrasyon/deney laboratuvarları tarafından test edilmesine ve sonuçların karşılaştırılmasına dayanır. Bu husus, TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite olmuş[…] Read more


25/03/2020 0