Laboratuvarlar arası karşılaştırma deneyleri

Multitech Teknoloji organize ettiği laboratuvarlar arası karşılaştırmalar sayesinde referans deney numuneleri kullanılarak katılımcılar için karşılaştırma deneyleri yapar.
Uygulama aşağıdaki adımlardan oluşur:

Organizasyon

Multitech Teknoloji tarafından uygun görülen veya akredite laboratuvarlardan gelen taleplere göre karşılaştırma deneyi organize edilir.

Deneyler

Katılımcılar gönderilen referans numuneleri üzerinde belirlenen deneyleri yapar ve sonuçları kayıt altına alır.


Hesaplama

Katılımcıların gönderdiği değerler önceden belirlenen veya daha sonra katılımcıların bulduğu sonuçlara göre hesaplanan referans değerlere göre karşılaştırılır.

Raporlama

Son olarak katılımcılara referans değerlere göre sapmalarını, sapmaların olası sebeplerini, alınabilecek düzeltici ve önleyici faaliyetleri belirten bir rapor gönderilir.

Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma/Yeterlilik Deneyine katılmak için; KATILIM TALEP FORMU’nu doldurunuz.

Katılım Talep Formu

Laboratuvarlar Arası Karşılaştırmaların (LAK) Değerlendirmelerinin Güvenilirliği

Bir laboratuvarın performanslarının laboratuvarlar arası bir karşılaştırma ile değerlendirilmesinin güvenilirliği şu şartlara bağlıdır:
• Kullanılan örneklerin stabilitesi ve homojenliği,
• Test yöntemleri ve katılımcı sayısıyla ilgili teknik konulara ilişkin kullanılan istatistiklerin yeterliliği ve sağlamlığı,
• Olası personel etkileri, özellikle sonuçların uygunsuz şekilde yuvarlanması,
• Uygulanabilir olduğunda, belirsizlik ölçümünün hesaba katılması yöntemi.

Neden laboratuvarlar arası bir karşılaştırmaya katılmalısınız?

Laboratuvarlarınız tarafından gerçekleştirilen testler ürünlerinizin kalitesini veya prosesinizin kalitesini kontrol etmek için veya yönetmeliklere uygunluk için kullanılırsa kontrollerdeki herhangi bir hata çok ciddi sonuçlar doğurabilir.Bağımsız bir laboratuar için, güvenilmez test sonuçları, itibarını ve müşterilerinin güvenini zedeler. Her durumda, müşterilerin güvenleri bozulmakta, organizasyonun itibarı zedenlenmekter, uygun olmayan hesaplamalar ve sonuçlar ek maliyetler ortaya çıkmaktadır.

455

DENEY

75340

ÇALIŞMA SÜRESİ

450

DOĞRU SONUÇ

Merhabalar

Laboratuvarlar Arası Karşılaştırmalar (LAK) ve Yeterlilik Testleri için bizimle iletişime geçiniz.